artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy