artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 istopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Protokół

Załączniki:
Protokół258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn981 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce988 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru981 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 istopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych987 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości983 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości983 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy nformacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada wsprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada wsprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012376 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboruMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy KielceMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer