artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r.

Załączniki:
Protokół88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. ?Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie?64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2010 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projektu uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r.