artykuł nr 1

Uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r.