artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Gminy w Strawczynie Nr VII/57/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn w części sołectwa Chełmce

Uchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Uchwały Nr 49/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2009 r. stwierdzającej nieważność Uchwały Rady Gminy w Strawczynie Nr XXVIII/196/09 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej

Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXX/222/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zapewnienia środków finansowych dla zadania pn. ?Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla OSP w Promniku? planowanego do realizacji przez Urząd Gminy w Strawczynie

Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek droga Poprzeczna"

Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną PIETHEN w Niemczech

Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta do 2010 roku i w latach następnych

Protokół

Infromacja z prac wójta gminy między sesjami

Załączniki:
Infromacja z prac wójta gminy między sesjamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/231/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/230/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ?Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny? 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta do 2010 roku i w latach następnych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną PIETHEN w Niemczech26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek ? droga Poprzeczna?26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zapewnienia środków finansowych dla zadania pn. ?Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla OSP w Promniku? planowanego do realizacji przez Urząd Gminy w Strawczynie67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/222/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Uchwały Nr 49/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2009 r. stwierdzającej nieważność Uchwały Rady Gminy w Strawczynie Nr XXVIII/196/09 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn695 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn628 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn855 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn580 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn579 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Gminy w Strawczynie Nr VII/57/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn w części sołectwa Chełmce418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer