artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2009r.