artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2008r.