artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2008 roku