artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04 grudnia 2006r.

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień

Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Protokół
Załączniki:
Protokół105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.385 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer