artykuł nr 1

Nagranie sesji

 

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Podjęte uchwały

Załączniki:
Uchwała Nr LXII/507/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/506/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały nr LV/454/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie w celu przekształcenia w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/505/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Promniku355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/504/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół i Przedszkoli dla Gminy Strawczyn na lata 2023-2030MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/503/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/324/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego162 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/502/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2023-2034MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/501/2023 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/500/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2022r156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/499/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2022r155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/498/2023 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn wotum zaufania za 2022 r101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wyniki głosowania

artykuł nr 5

Transmisja sesji