artykuł nr 1

Nagranie sesji

 

artykuł nr 2

Protokół z sesji

artykuł nr 3

Wykaz głosowań

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr LI/425/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym162 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/424/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/337/2021 z dn. 28.10.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/423/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/196/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2020-2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strawczyn159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/422/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r293 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/421/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/420/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2022 rok865 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Transmisja sesji