artykuł nr 1

Nagranie sesji

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/410/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strawczyn do Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/409/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/363/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie Senior +168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/408/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem kontenera użytkowego w trybie bezprzetargowym197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/407/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/406/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/405/2022 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2022 rok817 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 r153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/403/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/402/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn wotum zaufania za 2021 r.195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wyniki głosowania

artykuł nr 5

Transmisja obrad

Początek sesji godz. 10:00