artykuł nr 1

Protokół

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na sesji

artykuł nr 3

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 4

Transmisja sesji

artykuł nr 5

Projekty uchwał