artykuł nr 1

Nagranie sesji

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Podjęte uchwały

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/354/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/251/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/353/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/250/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/352/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/249/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/351/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/350/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/247/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/349/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn?214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów i zespołu doradczego Wójta Gminy Strawczyn203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/346/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/345/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn.201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/344/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/343/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/342/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania ,,Rozwój Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Strawczyn ?209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/341/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/340/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok821 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 5

Transmisja sesji

Początek sesji godz. 9:00