artykuł nr 1

Nagranie sesji

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVII/330/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/329/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn617 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/328/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/327/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strawczyn na lata 2021-2027 - UWAGA: Plik spakowany programem 7-zipMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/326/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/238/2020 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/325/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/236/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/323/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/322/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/321/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Strawczyn na lata 2021-2031MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/320/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok713 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 5

Transmisja z sesji

Początek sesji godz. 9