artykuł nr 1

Protokół z sesji

artykuł nr 2

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/366/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strawczyn139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie połączenia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/316/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/315/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu300 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strawczyn, w roku szkolnym 2021/2022116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/139/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/312/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031395 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/311/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Transmisja sesji

artykuł nr 5

Projekty uchwał

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/366/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strawczyn150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strawczyn, w roku szkolnym 2021/2022124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie połączenia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebieguMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/139/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer