artykuł nr 1

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/310/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/309/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strawczyn153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/308/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/307/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok524 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/305/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2020 r196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/304/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2020 r196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/303/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn wotum zaufania za 2020 r195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Transmisja na żywo

artykuł nr 5

Projekty uchwał na sesję