artykuł nr 1

Protokół z sesji

artykuł nr 2

Nagranie z sesji

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/264/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie na 2021 r414 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2021 r.213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie połączenia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/261/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla G miny Strawczyn na lata 2021 2027200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/260/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/259/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031465 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok701 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 5

Transmisja live