artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 roku

Załączniki:
Protokół87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/266/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/264/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie ustalenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/263/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/262/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego dłogoterminowego z premią termodernizacyjną63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-201366 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/265/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer