artykuł nr 1

Składy Komisji

Komisja Rewizyjna
Bąk Michał - Przewodniczący
Rutkowski Marcin - Z-ca Przewodniczącego
Wieczorek Kazimierz - Sekretarz Komisji
Gołda Mariusz - Członek Komisji
Kruszewska Anna - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Inwestycji
Wąsowicz Marcin - Przewodniczący
Gad Damian - Z-ca Przewodniczącego
Zdzymira Michał - Sekretarz Komisji
Bąk Michał - Członek Komisji
Gołda Mariusz - Członek Komisji

 

Komisja Samorządowa
Wieczorek Kazimierz - Przewodniczący
Staszewska Katarzyna - Z-ca Przewodniczącego
Kukulski Paweł - Sekretarz Komisji
Niwiński Aleksander - Członek Komisji
Rządkowska Małgorzata - Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Komunalnej
Zdzymira Michał - Przewodniczący
Kukulski Paweł - Z-ca Przewodniczącego
Niwiński Aleksander - Sekretarz Komisji
Picheta Tadeusz - Członek Komisji
Woźniak Bogdan - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rutkowski Marcin - Przewodniczący
Rządkowska Małgorzata - Członek Komisji
Staszewska Katarzyna - Członek Komisji
Wąsowicz Marcin - Członek Komisji
Woźniak Bogdan - Członek Komisji

Dostępne kategorie:
Skład Rady Gminy
Składy Komisji