artykuł nr 1

Komisja Statutowa

Do zakresu działania Komisji Statutowej należą sprawy:

1) dokonywanie zmian w Statucie Gminy Strawczyn,

2) dokonywanie zmian w Statutach jednostek pomocniczych (sołectwach),

3) opiniowanie zmian w Statutach jednostek organizacyjnych Gminy,

4) opiniowanie projektów uchwał stanowiących prawo miejscowe nie będących w zakresie zadań innych komisji.

 Skład Komisji Statutowej:

1) Stanisław Gaweł - Przewodniczący Komisji

2) Arkadiusz Wilczkowski  - Członek Komisji

3) Sławomir Madej  - Członek Komisji

4) Witold Wawrzeńczyk  - Członek Komisji

5) Piotrowski Wiesław - Członek Komisji