artykuł nr 1

Głosowanie w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Wyniki głosowania jawnego imiennego w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na rok 2006 na Sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku