artykuł nr 1

Wykonanie elewacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku OSP w Hucisku wraz z położeniem tynku strukturalnego