główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 218055 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217733 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, fax. 41 3038015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
  • W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Roboty polegające na wymianie instalacji c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat.
Załączniki:
Modyfikacja siwz46 KB