główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję 30 października 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego116 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rokMB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania96 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013182 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn120 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego119 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego118 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego119 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego117 KB