główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2020 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa54 KB
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa57 KB
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Strawczyn w 2020 roku879 KB
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy997 KB
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2020/2021MB
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok175 KB
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn11 MB
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Publicznego Przedszkola w PromnikuMB
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 luty 2020 roku w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/2 o pow 0,0410 ha położonej w Promniku29 KB
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 luty 2020 roku w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/1 o pow 0,0319 ha położonej w Promniku190 KB
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych551 KB
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok504 KB
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w Gminie StrawczynMB
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu37 KB
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach36 KB
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku36 KB
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym28 KB
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku23 KB
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Strawczyn29 KB
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego69 KB
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowiska urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej25 KB