główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2020 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa54 KB
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa57 KB
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Strawczyn w 2020 roku879 KB
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy997 KB
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2020/2021MB
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok175 KB
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn11 MB
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Publicznego Przedszkola w PromnikuMB
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 luty 2020 roku w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/2 o pow 0,0410 ha położonej w Promniku29 KB
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 luty 2020 roku w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/1 o pow 0,0319 ha położonej w Promniku190 KB
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych551 KB
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok504 KB
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w Gminie StrawczynMB
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu37 KB
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach36 KB
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku36 KB
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym28 KB
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku23 KB
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu Profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w gminie Strawczyn32 KB
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu Profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w gminie Strawczyn32 KB
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok415 KB
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Strawczyn29 KB
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego69 KB
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowiska urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej25 KB
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Publicznego Przedszkola w Promniku25 KB
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2019 rokMB
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Strawczyn50 KB
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok88 KB
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok112 KB
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej26 KB
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15.04.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera- podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Małych, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości Strawczyn"314 KB
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/1 położonej w obrębie Korczyn pod przepompownię ścieków33 KB
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok465 KB
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Gminnego w Strawczynie361 KB
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa21 KB
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 927/3 położonej w obrębie Korczyn pod przepompownię ścieków29 KB
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa22 KB
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn36 KB
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok325 KB
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2020r158 KB
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy przyznawaniu dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2020r746 KB
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020MB
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-202033 KB
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Strawczyn dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Gminnego w Strawczynie19 KB
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Strawczyn dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Gminnego w Strawczynie19 KB
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn11 MB
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r470 KB
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Strawczyn do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, określenia jego składu i organizacji pracy54 KB
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania16 KB
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych350 KB
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osó zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn80 KB
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok124 KB
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie obsługi informatycznej komisji wyborczych w Gminie Strawczyn w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r684 KB
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn478 KB
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2019 rok655 KB
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2019 rok 690 KB
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-202037 KB
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy przyznawaniu dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2020rMB
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok303 KB
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działąch specjalnych produkcji rolnej, w budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Strawczyn53 KB
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn11 MB
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w StrawczynieMB
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie142 KB
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Strawczyn na lata 2020-2022209 KB
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok242 KB
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 22 KB
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla osób kierujących podmiotami prawnymi podległymi gminie Strawczyn oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody32 KB
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Adama Koćwin ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego33 KB
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Komisarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego31 KB
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Stokowiec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego31 KB
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Szcześniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego31 KB
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Włodarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego33 KB
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Sobieraj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego32 KB
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 458/4 położonej w obrębie Oblęgór, pod przepompownię ścieków31 KB
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 579/12 oraz 579/14 położonej w obrębie Promnik celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej ul. Strażackiej35 KB
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn za dzień 15 sierpnia 2020 roku29 KB
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu52 KB
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach51 KB
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku51 KB
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie23 KB
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30.07.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn30 KB
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok507 KB
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie59 KB
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13.08.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn35 KB
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi28 KB
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok394 KB
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21 KB
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej317 KB
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących środków z funduszu sołeckiego376 KB
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu za 1m2 z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strawczyn221 KB
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej303 KB
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Ratuj przyrodę - XV Edycja 2020 pod hasłem Nie wyrzucaj jak leci ? wszystkiego do śmieci oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej357 KB
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie200 KB
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności373 KB
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie673 KB