Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 35

1. Data: 2018-05-09 08:32
Dział: Inne > Plany i programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
2. Data: 2018-05-09 07:43
Dział: Inne > Plany i programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
3. Data: 2017-07-06 13:28
Dział: Inne > Plany i programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk

powrót