główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie gminy za 2018 rok

artykuł nr 2

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STRAWCZYNIE

 
Zgodnie z przepisem art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Strawczyn raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.
„Raport o stanie Gminy Strawczyn za 2018 rok” – będzie przedstawiony na sesji Rady Gminy w Strawczynie w dniu 29 maja 2019r. /środa/.
Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Strawczyn za 2018 rok”.  
Każdy kto chce zabrać głos na temat Raportu winien w terminie do dnia 28 maja 2019r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).
Debata będzie miała miejsce podczas sesji Rady Gminy w Strawczynie która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2019 r. (dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości).

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Stępień

Załączniki:
Zgłoszenie do debaty - wzór 12 KB
Dostępne kategorie:
za 2018 rok
za 2019 rok