główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029

Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029

Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019 - 2029

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr 14/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

PROJEKT

Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029