główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2019

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr 13/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2019 rok

Uchwała Nr 14/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

PROJEKT

Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2019 rok

 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2019

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2019

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2019

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2019

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2019