główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024

Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Uchwała Nr XLI/325/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Uchwała Nr XLIV/342/18 Rady Gminy Strawczyn z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018 -2024

Uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018 - 2026

Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026

 

===== PROJEKT =====

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024