artykuł nr 1

Budżet 2018

Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 7 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Gminy Strawczynie z dnia 27 marca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/341/18 Rady Gminy Strawczyn z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/346/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/360/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2018 rok

========= PROJEKT =========

Uchwała Nr 31/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2018

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2018

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2018

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2018

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2018

Załączniki
Uchwała Nr 31/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   763.000 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2018   677.576 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2018   1.218 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2018   262.754 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2018   101.647 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2018   201.656 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2018   751.169 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2018   1.281 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2018   262.615 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2018   102.002 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2018   202.339 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2018   790.746 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2018   1.323 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2018   262.238 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2018   102.674 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2018   202.205 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2018   841.347 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2018   1.351 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2018   261.466 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2018   105.548 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2018   201.815 KB