główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024

===== UCHWAŁA =====

Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024

Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

 

===== PROJEKT =====

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024