główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2017

Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok

 

======== OPINIA RIO ===========

Uchwała Nr 16/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr 17/2017 I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr 88/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn na I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr 62/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2017

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2017

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2017

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2017

PB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2017

Załączniki:
Uchwała Nr 62/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok MB
PB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2017 152 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2017 176 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017 106 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2017 262 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2017 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2017 818 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2017 177 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2017 101 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2017 261 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2017 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2017 764 KB
Uchwała Nr 88/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn na I półrocze 2017 roku MB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2017 176 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2017 100 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2017 262 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2017 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2017 720 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2017 176 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2017 100 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2017 263 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2017 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2017 667 KB
Uchwała RIO Nr 17/2017 985 KB
Uchwała RIO Nr 16/2017 820 KB
Uchwała Nr 111/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok 379 KB
Uchwała Nr 109/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 500 KB