główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

===== PROJEKT =====

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2015r w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

 

===== UCHWAŁA =====

Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXVI/152/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

 

==== OPINIA RIO ====

Uchwała Nr 107/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Strawczyn