główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2015

========= UCHWAŁA =========

Uchwała Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr X/39/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XI/42/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 100/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2015 rok

 

======== OPINIA RIO ===========

Uchwała Nr 120/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr 71/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 39/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2015

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2015

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2015

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2015

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2015

Załączniki:
Uchwała Nr 39/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami 307 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2015 172 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2015 101 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2015 259 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2015 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2015 803 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2015 175 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2015 97 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2015 259 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2015 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2015 764 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2015 267 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2015 94 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2015 354 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2015 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2015 855 KB
Uchwała Nr 71/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2015 roku 605 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2015 272 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2015 94 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2015 353 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2015 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2015 837 KB
Uchwała Nr 120/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok 542 KB