główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2014-2024

===== UCHWAŁA =====


Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr 114/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr XXXVII/293/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

 

 

==========

Uchwała Nr 5/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

 

===== PROJEKT =====

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024