główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

 

===== UCHWAŁA + ZMIANY =====

Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXV/209/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXVII/224/2013 Rady Gminy w Strawczynie w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

 

======================

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023

======================

Załączniki:
Opinia RIO 215 KB