artykuł nr 1

Budżet 2012

Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 r.

Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy strawczyn na 2012 rok

=====================

Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2013r.

=====================

===========================

Uchwała Nr 1981/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr 37/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2013 roku

===========================

========= PROJEKT =========

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2012

Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2012 rok

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2012

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2012

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2012

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2012

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2012

RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012 roku

Załączniki
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2012   707.104 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2012   758.895 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2012   1.134 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2012   352.009 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2012   357.226 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2012   248.313 KB
Uchwała RIO - opinia z wykonania budżetu za I półrocze   1.351 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2012   785.202 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2012   1.145 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2012   353.038 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2012   357.649 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2012   248.242 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2012   789.165 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2012   1.134 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2012   352.307 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2012   357.301 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2012   248.025 KB
Uchwała Nr 37/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2013 roku   945.450 KB
Skonsolidowany bilans   69.134 KB
RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012 roku   245.373 KB