główna zawartość
artykuł nr 1

2007

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2007r.

Zmiany w uchwale budżetowej:

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Uchwała Nr VII/59/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2007 rok
Uchwały Nr IX/68/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyna na 2007r.
Uchwała Nr XII/92/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu:

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2007 rok