główna zawartość
artykuł nr 1

2006

Uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Zmiany w uchwale budżetowej:


Uchwała Nr XXX/263/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała NR XXXI/268/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXXII/280/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXXIII/291/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
Uchwała Nr XXXIV/293/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXXV/296/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.


Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu:

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2006r.
 

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

RBN - Sprawozdanie o stanie należności

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań