artykuł nr 1

Uaktualniona klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

artykuł nr 2

Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Ogłoszenie

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn

Załączniki
Treść Obwieszczenia   221.068 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn dla terenów w sołectwach: Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczynek oraz o przystąpieniu do opracowania ich strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki
Treść Obwieszczenia   632.636 KB
artykuł nr 7

INFORMACJA

INFORMACJA

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRAWCZYN W GRANICACH SOŁECTWA KORCZYN ORAZ INNE ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W LINKU PONIŻEJ:

Obwieszczenie + Informacja

Załączniki
Obwieszczenie + Informacja   985.364 KB
artykuł nr 8

Informacja o planie zagospodarowania

INFORMACJA

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRAWCZYN W GRANICACH SOŁECTW: HICISKO, KORCZYN, KUŹNIAKI, MAŁOGOSKIE, NIEDŹWIEDŹ, OBLĘGÓR, STRAWCZYN ODBĘDZIE SIĘ Z POCZĄTKIEM KWIETNIA 2011 R.

BLIŻSZE INFORMACJE O SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH BĘDĄ PODANE ODRĘBNYM OGŁOSZENIEM.

artykuł nr 9

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn