główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do  sporządzania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Do pobrania:

Treść Obwieszczenia

Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Załączniki:
Obwieszczenie 471 KB
artykuł nr 2

Uaktualniona klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

artykuł nr 3

Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Ogłoszenie