główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020 - 2029

Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020 - 2029

Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXII/200/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXIV/209/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXV/216/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 września 2020r. w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 października 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXVII/225/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr 186/II/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

 

PROJEKT

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029