główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2020

Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r

Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/199/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2020r w uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/215/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr 184/II/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 185/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 13/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr 14/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 109/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2020r

 

PROJEKT

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2020

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2020

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2020

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2020

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2020

Załączniki:
Uchwała Nr 109/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2020r 546 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2020 164 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2020 102 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2020 262 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2020 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2020 773 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2020 163 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2020 102 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2020 262 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2020 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2020 721 KB
Uchwała Nr 14/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok 825 KB
Uchwała Nr 13/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr 185/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok 803 KB
Uchwała Nr 184/II/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok MB