artykuł nr 1

Dostawa materiałów papierniczych w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"

artykuł nr 2

Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 3

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn

artykuł nr 4

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 5

Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 6

Dostawa łącza internetowego w jednostkach koordynacyjnych i u beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn

artykuł nr 7

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. OBLĘGOREK UL. GIMNAZJALNA

artykuł nr 8

Obsługa prawna Urzędu Gminy Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn wymienionych w Statucie Gminy Strawczyn

artykuł nr 9

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna

artykuł nr 10

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Św. Tekli w msc. Promnik, gmina Strawczyn

artykuł nr 11

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rewitalizacja msc. Strawczyn. Poprawa funkcjonalno - przestrzenna ul. Ogrodowej w Strawczynie (budowa części parkingu)

artykuł nr 12

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

artykuł nr 13

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 14

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2019r.

artykuł nr 15

Przewóz zawodników "Topspin" Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieje, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 16

Przewóz zawodników LECHII STRAWCZYN na mecze, sparingi i obozy bez opieki ze strony przewoźnika, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 17

Dostawa materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 18

Przewóz zawodników "Topspin" Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieje, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 19

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 20

Opracowanie dokumentacji: Adaptacja pomieszczeń wydziału kultury Samorządowego Centrum Kultury i Sportu na salę kinowo - teatralno - artystyczną.

artykuł nr 21

Dostawa siedmiu przydomowych przepompowni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 22

Wykonanie elewacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku OSP w Hucisku wraz z położeniem tynku strukturalnego

artykuł nr 23

Dostawa tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Strawczynie w 2019r.

artykuł nr 24

Świadczenie usługi opieki logopedycznej w Żłobku Gminnym w Strawczynie

artykuł nr 25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kopiarek w ramach projektu Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

artykuł nr 26

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2019 roku

artykuł nr 27

Dostawa wodomierzy wraz z uszczelkami dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 28

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2019 roku

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019