artykuł nr 1

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2019r.

artykuł nr 2

Przewóz zawodników "Topspin" Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieje, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 3

Przewóz zawodników LECHII STRAWCZYN na mecze, sparingi i obozy bez opieki ze strony przewoźnika, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 4

Dostawa materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 5

Przewóz zawodników "Topspin" Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieje, na terenie kraju w 2019 roku

artykuł nr 6

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna

artykuł nr 7

Opracowanie dokumentacji: Adaptacja pomieszczeń wydziału kultury Samorządowego Centrum Kultury i Sportu na salę kinowo - teatralno - artystyczną.

artykuł nr 8

Dostawa siedmiu przydomowych przepompowni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 9

Wykonanie elewacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku OSP w Hucisku wraz z położeniem tynku strukturalnego

artykuł nr 10

Dostawa tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Strawczynie w 2019r.

artykuł nr 11

Świadczenie usługi opieki logopedycznej w Żłobku Gminnym w Strawczynie

artykuł nr 12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kopiarek w ramach projektu Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

artykuł nr 13

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2019 roku

artykuł nr 14

Dostawa wodomierzy wraz z uszczelkami dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 15

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2019 roku

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019