artykuł nr 1

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2019 roku

artykuł nr 2

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 1100 l

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   193.986 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   272.326 KB
artykuł nr 3

Dostawa żywności do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16a w Strawczynie

artykuł nr 4

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 5

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn

artykuł nr 6

Świadczenie usługi transportu uczestników projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 7

Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Senior+ w Oblęgorze

artykuł nr 8

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 9

Dostawa sprzętu ICT w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 11

Dostawa materiałów budowlanych

artykuł nr 12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie - malowanie pomieszczeń

Załączniki
Zapytanie ofertowe z załącznikami   163.306 KB
artykuł nr 13

Dostawa pomocy dydaktycznych - książek - w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 14

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 15

Zakup wyposażenia na potrzeby remizy strażackiej w Strawczynie w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok

artykuł nr 16

Dostawa materiałów papierniczych w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 17

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Korczynie

artykuł nr 18

Zakup wyposażenia na potrzeby remizy strażackiej w Strawczynie w ramach programu Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok

artykuł nr 19

Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP w Strawczynie w ramach konkursu Program dla sołectw

artykuł nr 20

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH DO SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w KORCZYNIE

artykuł nr 21

Wykonanie i utrzymanie systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Strawczyn wraz z publicznym udostępnianiem informacji

artykuł nr 22

Zakup wyposażenia na potrzeby remizy strażackiej w Strawczynie w ramach programu Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok

artykuł nr 23

Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP w Strawczynie oraz doposażenie świetlicy w Strawczynku w ramach konkursu Program dla sołectw

artykuł nr 24

Dostawa artykułów papierniczych, dydaktycznych i sprzętu interaktywnego do Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

Załączniki
SIWZ z załącznikami   914.505 KB
Modyfikacja treści SIWZ   221.176 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   595.662 KB
artykuł nr 25

Malowanie pomieszczeń w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Ogrodowej 2 w Strawczynie

Załączniki
SIWZ z załącznikami   195.396 KB
artykuł nr 26

Zakup narzędzia hydraulicznego - rozpieracz teleskopowy

artykuł nr 27

Malowanie pomieszczeń w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Ogrodowej 2 w Strawczynie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   195.586 KB
artykuł nr 28

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia klubu Senior+

artykuł nr 29

Dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Chełmce

artykuł nr 30

Modernizacja Remizy Strażackiej w Hucisku

artykuł nr 31

Dostawa kserokopiarki do Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

artykuł nr 32

Zakup i dostawa artykułów papierniczo - eksploatacyjnych do Punktu Przedszkolnego pn.Przedszkole pełne uśmiechu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

artykuł nr 33

Dostawa materiałów budowlanych

artykuł nr 34

Dostawa łącza internetowego w jednostkach koordynacyjnych i u beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn

artykuł nr 35

Zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn w sezonie letnim 2018

artykuł nr 36

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Oblęgorku w ramach zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii., realizowanego w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

artykuł nr 37

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej oraz szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Oblęgorku w ramach zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii, realizowanego w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

artykuł nr 38

Dostawa sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla jednostek OSP z terenu gminy Strawczyn

Załączniki
SIWZ z załącznikami   200.016 KB
Zestawienie ofert   279.344 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   415.153 KB
artykuł nr 39

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie

artykuł nr 40

Dostawa żywności do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

artykuł nr 41

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku

artykuł nr 42

Przewóz zawodników TopSpin Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieju na terenie kraju w 2018 roku

artykuł nr 43

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie

artykuł nr 44

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia ulicznego

artykuł nr 45

Renowacja parkietu sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

artykuł nr 46

Zakup samochodu 9-osobowego do Urzędu Gminy w Strawczynie

artykuł nr 47

Przewóz zawodników Lechii Strawczyn

artykuł nr 48

Dostawa materiałów biurowych

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019