główna zawartość
artykuł nr 1

Odławianie i transport bezpańskich psów z terenu gminy Strawczyn oraz zapewnienie im opieki w schronisku w 2017 roku

artykuł nr 2

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 1100 l

artykuł nr 3

Opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 4

Dostawa agregatu prądotwórczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 5

Opracowanie Studium wykonalności dla zadnia pn. Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020