artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 36431 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30419 - 2015 data 04.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Dotyczy części Nr 1: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33778,98.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
 • W ogłoszeniu jest: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 36764,70 Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 69016,53 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 36764,70 Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 239343,24 Waluta: PLN..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Dotyczy części Nr 2 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN..
artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 30419 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8893 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korczynie: Szafa zamykana szt. 2 Szafka ekspozycyjna szt. 1 Piłkarzyki - gra szt. 1 Zestaw komputerowy All in One szt. 1 Biurko szt. 1 Stroje dla zespołu tanecznego kpl. 20 Wzmaczniacz gitarowy szt. 1 Multiefekt do gitary szt. 1 Stoły szt. 10 Krzesła szt. 20 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze: Laptop szt. 1 Ekran multimedialny na stojaku szt. 1 Rzutnik szt. 1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Promniku: Telewizor z WiFi szt. 1 Konsola zestaw 1 szafa zamykana szt. 1 Stoły szt. 20 Krzesła szt. 50 Piłkarzyki - gra szt. 1 kącik zabaw dla dzieci (stolik, krzesła, biblioteczka z pufami) kpl. 1 CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Przedmiotem Części 2 jest dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w systemie IP do ww. placówek, w skład której wchodzą kamery zewnętrzne z oświetleniem IR 2 Mpix, kamery wewnętrzne kopułowe 2 Mpix, rejestrator IP 8 kanałowy z zapisem 2 Mpix, dysk o pojemności 2TB, zasilacz POE 8 portów, monitor 32 HD, szafa na rejestrator i monitor wraz z montażem (w tym: okablowanie, ułożenie listew), uruchomieniem i konfiguracją systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 37.46.12.00-9, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.34.31.00-0, 32.34.30.00-9, 32.32.35.00-8, 38.65.34.00-1, 30.19.12.00-6, 32.32.46.00-6, 37.52.40.00-7, 30.23.12.00-9, 18.40.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tijo Martyna Biernat-Peczka, Jonasz Peczka s.c., Wągłczew 27, 19-285 Wróblew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36764,70

 • Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 69016,53

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki T. Białowąs, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19499,99

 • Oferta z najniższą ceną: 19499,99 / Oferta z najwyższą ceną: 33210,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   599.669 KB
artykuł nr 5

Zapytanie Nr 2 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie Nr 2 + odpowiedź   124.603 KB
artykuł nr 6

Sprostowanie treści SIWZ

Załączniki
Sprostowanie treści SIWZ   67.471 KB
artykuł nr 7

Zapytanie nr 1 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 + odpowiedź   218.344 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 8893 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korczynie: Szafa zamykana szt. 2 Szafka ekspozycyjna szt. 1 Piłkarzyki - gra szt. 1 Zestaw komputerowy All in One szt. 1 Biurko szt. 1 Stroje dla zespołu tanecznego kpl. 20 Wzmaczniacz gitarowy szt. 1 Multiefekt do gitary szt. 1 Stoły szt. 10 Krzesła szt. 20 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze: Laptop szt. 1 Ekran multimedialny na stojaku szt. 1 Rzutnik szt. 1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Promniku: Telewizor z WiFi szt. 1 Konsola zestaw 1 szafa zamykana szt. 1 Stoły szt. 20 Krzesła szt. 50 Piłkarzyki - gra szt. 1 kącik zabaw dla dzieci (stolik, krzesła, biblioteczka z pufami) kpl. 1 CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Przedmiotem Części 2 jest dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w systemie IP do ww. placówek, w skład której wchodzą kamery zewnętrzne z oświetleniem IR 2 Mpix, kamery wewnętrzne kopułowe 2 Mpix, rejestrator IP 8 kanałowy z zapisem 2 Mpix, dysk o pojemności 2TB, zasilacz POE 8 portów, monitor 32 HD, szafa na rejestrator i monitor wraz z montażem (w tym: okablowanie, ułożenie listew), uruchomieniem i konfiguracją systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 37.46.12.00-9, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.34.31.00-0, 32.34.30.00-9, 32.32.35.00-8, 38.65.34.00-1, 30.19.12.00-6, 32.32.46.00-6, 37.52.40.00-7, 30.23.12.00-9, 18.40.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic w Korczynie, Oblęgorze i Promniku: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset zł) Część 2 Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: *dla CZĘŚCI 1 - co najmniej 1 dostawę o minimalnej wartości zamówienia 20 000 PLN brutto obejmującą dostawę wyposażenia *dla CZĘŚCI 2- co najmniej 1 dostawę telewizji przemysłowej wraz z montażem o wartości 10 000 PLN brutto. - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu wykonanych głównych dostaw wg. wzoru zał. Nr 9 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy) 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Gwarancja na przedmiot dostawy - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: -wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron umowy, które nastąpiło po jej zawarciu -wydłużenia okresu trwania umowy z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany w harmonogramie projektu) b) zmiana w przypadku następujących okoliczności -w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności c)zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy, a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy d)wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansowanej zadanie e)w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korczynie: Szafa zamykana szt. 2 Szafka ekspozycyjna szt. 1 Piłkarzyki - gra szt. 1 Zestaw komputerowy All in One szt. 1 Biurko szt. 1 Stroje dla zespołu tanecznego kpl. 20 Wzmaczniacz gitarowy szt. 1 Multiefekt do gitary szt. 1 Stoły szt. 10 Krzesła szt. 20 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze: Laptop szt. 1 Ekran multimedialny na stojaku szt. 1 Rzutnik szt. 1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Promniku: Telewizor z WiFi szt. 1 Konsola zestaw 1 szafa zamykana szt. 1 Stoły szt. 20 Krzesła szt. 50 Piłkarzyki - gra szt. 1 kącik zabaw dla dzieci (stolik, krzesła, biblioteczka z pufami) kpl. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 37.46.12.00-9, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.34.31.00-0, 32.34.30.00-9, 32.32.35.00-8, 38.65.34.00-1, 30.19.12.00-6, 32.32.46.00-6, 37.52.40.00-7, 30.23.12.00-9, 18.40.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 99
  • 2. Gwarancja na przedmiot dostawy - 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Części 2 jest dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w systemie IP do ww. placówek, w skład której wchodzą kamery zewnętrzne z oświetleniem IR 2 Mpix, kamery wewnętrzne kopułowe 2 Mpix, rejestrator IP 8 kanałowy z zapisem 2 Mpix, dysk o pojemności 2TB, zasilacz POE 8 portów, monitor 32 HD, szafa na rejestrator i monitor wraz z montażem (w tym: okablowanie, ułożenie listew), uruchomieniem i konfiguracją systemu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 37.46.12.00-9, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.34.31.00-0, 32.34.30.00-9, 32.32.35.00-8, 38.65.34.00-1, 30.19.12.00-6, 32.32.46.00-6, 37.52.40.00-7, 30.23.12.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 99
  • 2. Gwarancja na przedmiot dostawy - 1
Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   775.651 KB