główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Strawczynie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie niżej wymienionej ruchomości:

 

Samochód marki „STAR 244" rok produkcji 1987


Cena wywoławcza - 47.000 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy 00/100).

Oferty należy składać na adres Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn w pok. Nr 1 do dnia 16.10.2012 r do godz. 13.00 z dopiskiem oferta za zakup samochodu marki STAR 244


Samochód można obejrzeć w miejscowości Promnik ul. Strażacka 4 w dniach 08.10.-15.10.2012 po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel.665590384.