artykuł nr 1

Znak: ZP-341/52/04

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodników
Załączniki
wynik postępowania   27.000 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/51/04

Dostawa rur stalowych
Załączniki
wynik postępowania   24.500 KB
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/50/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (73910 mb)
Załączniki
wynik postępowania   6.791 KB
artykuł nr 4

Znak: ZP- 341/48/04

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
wynik postępowania   25.000 KB
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/47/04

Dostawa opału w ilości 455 ton do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2005 r.

Załączniki
wynik postępowania   20.500 KB
artykuł nr 6

Znak: ZP-341/49/04

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Załączniki
wynik postępowania   23.000 KB
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/46/04

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę przy drogach chodników na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
wynik postępowania   6.761 KB
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/43/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 74.800 l.

Załączniki
wynik postępowania   5.206 KB
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/40/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2004/2005 i 2005/2006

Załączniki
wynik postępowania   5.629 KB
artykuł nr 10

Znak: ZP – 341/44/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego ilości 20.000 litrów do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2005 roku
Załączniki
wynik postępowania   20.500 KB
artykuł nr 11

Znak: ZP-341/1/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ilości 20.000 litrów
Załączniki
wynik postepowania   87.965 KB
artykuł nr 12

Znak: ZP-341/38/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 74.800 l.

Załączniki
wynik postępowania   5.200 KB
artykuł nr 13

Znak: ZP-341/39/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 20.000 l.

Załączniki
wynik postępowania   5.285 KB
artykuł nr 14

Znak: ZP- 341/42/04

Dostawa 8 szt. kontenerów stalowych KP-7 na odpady stałe niesegregowane

Załączniki
wynik postępowania   21.000 KB
artykuł nr 15

Znak: ZP-341/41/04

Wykonanie monitoringu pracy przepompowni ścieków dla systemu kanalizacji sanitarnej w m. Chełmce – Polichta gmina Strawczyn

Załączniki
wynik postępowania   21.000 KB
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/36/04

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę chodników przy drogach powiatowych i gminnych na terenie gminy Strawczyn

Załączniki
wynik postępowania   5.184 KB
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/35/04

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę dróg gminnych

Załączniki
wynik postępowania   5.573 KB
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/33/04

Budowa kotłowni olejowej wraz z wykonaniem instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej